نرم افزار اندرویدی محاسبه توزیع – Distribution Calculate

in,April 26, 2019

با سلام امروز با هشتمین برنامه ی اندرویدی در خدمت شما هستم . این برنامه می تواند توزیع دوجمله ای و پواسون را محاسبه کند . به لطف و یاری خداوند مهربان هشتمین برنامه نیز به پایان رسید و اولین نسخه ی آن برای تست و رفع ایرادها ریلز شد . در نسخه های بعدی[…]

Read more

نرم افزار اندرویدی اقتصاد مهندسی – Compound Interest

in,April 26, 2019

با سلام امروز با نهمین برنامه ی اندرویدی در خدمت شما هستم . این برنامه می تواند فاکتورها و ارزش خالص فعلی اقتصاد مهندسی را محاسبه کند . به لطف و یاری خداوند مهربان نهمین برنامه نیز به پایان رسید و اولین نسخه ی آن برای تست و رفع ایرادها ریلز شد . بدین وسیله[…]

Read more