داستان یک لوح تقدیر

inApril 26, 2019

به نام خدا سلام همیشه هر اتفاقی تو زندگیمون یک تلنگری داره که تغییر میده زندگی آدم رو. داستان من هم از اینجا شروع شد یادش بخیر درس بانکداری داخلی ۱ با بهترین استاد زندگیم استاد وحید ببردل، روند تدریس ایشون به روز بود که همیشه تو فکرم بود چرا استادی پیدا نمیشه جوری درس[…]

Read more